omgthatdress:

Dress
1909-1910
Nasjonalmuseet for Kunst, Arketektur og Design

omgthatdress:

Dress

1909-1910

Nasjonalmuseet for Kunst, Arketektur og Design